Beplantning

Tilplantning af skovarealer og læhegn  klares med 1 og 2 rækkers plantemaskiner, med mulighed for GPS-styring og plantestyring