Beplantning

Tilplantning af skovarealer og læhegn  klares med 2- og 3 rækkers plantemaskiner, med mulighed for GPS-styring og plantestyring