Pløjning og såning

Pløjning sker med 5-furet Overüm plov.

Stubharvning og forårsharvning klares med mærket Kongskilde.

Såning sker med 3 meters Amazone rotorsæt med Dalbo frontpakker. Der køres selvfølgelig med RTK.